Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Commonwealth of the Bahamas amending the Agreement between the European Community and the Commonwealth of the Bahamas on the short-stay visa waiver ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Commonwealth of the Bahamas amending the Agreement between the European Community and the Commonwealth of the Bahamas on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 28/07/2017
№ на документ: COM(2017) 394
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове