Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Sugar Council as regards the extension of the International Sugar Agreement 1992
Дата на документа: 07/08/2017
№ на документ: COM(2017) 416
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове