Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно практическата осъществимост на финансов инструмент, който би улеснил безопасното и нормално рециклиране на кораби
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the feasibility of a financial instrument that would facilitate safe and sound ship recycling
Дата на документа: 08/08/2017
№ на документ: COM(2017) 420
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове