Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL replacing Annex A to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings ANNEX Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL replacing Annex A to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings
Дата на документа: 09/08/2017
№ на документ: COM(2017) 422
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове