Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на предложенията за стандарти за качество на плодовете и зеленчуците, които следва да се приемат в рамките на Работната група по стандарти за качество на селскостопанските продукти към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (РГ-7 към ИКЕ/ООН)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, with regard to proposals of quality standards for fruit and vegetables to be adopted in the United Nations Economic Commission for Europe - Working Party on Agricultural Quality Standards (UNECE-WP.7)
Дата на документа: 14/08/2017
№ на документ: COM(2017) 425
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове