Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Стандарти в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2018 г. {SWD(2017)284}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The annual Union work programme for European standardisation for 2018 ANNEX Standards in support of Union legislation and policies to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The annual Union work programme for European standardisation for 2018 {SWD(2017)284}
Дата на документа: 25/08/2017
№ на документ: COM(2017) 453
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове