Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Organisation for Vine and Wine ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Organisation for Vine and Wine
Дата на документа: 29/08/2017
№ на документ: COM(2017) 457
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове