Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2018 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
Дата на документа: 29/08/2017
№ на документ: COM(2017) 461
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове