Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад относно механизма на Съюза, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки по силата на член 10 от Регламент (EО) № 332/2002 на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Report on the Union's facility providing medium-term financial assistance for Member States' balances of payments pursuant to Article 10 of Council Regulation (EC) No 332/2002
Дата на документа: 30/08/2017
№ на документ: COM(2017) 459
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове