Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно междинната оценка на Механизма за гражданска защита на Съюза за периода 2014—2016 г. {SWD(2017)287}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Interim Evaluation of the Union Civil Protection Mechanism for the period 2014-2016 {SWD(2017)287}
Дата на документа: 30/08/2017
№ на документ: COM(2017) 460
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове