Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Дата на документа: 13/09/2017
№ на документ: COM(2017) 478
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове