Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейската гражданска инициатива ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European citizens’ initiative COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European citizens' initiative ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European citizens' initiative
Дата на документа: 13/09/2017
№ на документ: COM(2017) 482
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове