Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, извършени през 2016 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) {SWD(2017)306}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2016 (Article 99(5) of the Financial Regulation) {SWD(2017)306}
Дата на документа: 15/09/2017
№ на документ: COM(2017) 497
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове