Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС {SWD(2017)307}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Boosting growth and cohesion in EU border regions {SWD(2017)307}
Дата на документа: 20/09/2017
№ на документ: COM(2017) 534
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове