Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Справедлива и ефикасна система на данъчно облагане в Европейския съюз за Цифровия единен пазар
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market
Дата на документа: 21/09/2017
№ на документ: COM(2017) 547
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове