Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови, прието от Съвета посредством Регламент (ЕО) № 1563/2006 от 5 октомври 2006 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION Denouncing the Partnership Agreement in the fisheries sector between the European Community and the Union of the Comoros, adopted by Council Regulaction (EC) No 1563/2006 of 5 October 2006
Дата на документа: 29/09/2017
№ на документ: COM(2017) 556
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове