Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: COM (2017) 583
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - My region, My Europe, Our future: The 7th report on economic, social and territorial cohesion {SWD(2017)330}
Дата на документа: 09/10/2017
№ на документ: COM(2017) 583
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове