Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за Решение № 1/2017 на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговията със стоки от XX XXXX 2017 г. за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods as regard the proposals for amendments to that Convention ANNEX Proposal for a Decision No 1/2017 of the EU-EFTA Joint Committee on the simplification of formalities in trade in goods of XX XXXX 2017 amending the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods as regard the proposals for amendments to that Convention
Дата на документа: 13/10/2017
№ на документ: COM(2017) 593
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове