Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за работата на комитетите през 2016 година {SWD(2017)337}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the working of Committees during 2016 {SWD(2017)337}
Дата на документа: 16/10/2017
№ на документ: COM(2017) 594
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове