Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея {SWD(2017)345}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE EU-KOREA FREE TRADE AGREEMENT {SWD(2017)345}
Дата на документа: 20/10/2017
№ на документ: COM(2017) 614
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове