Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по първия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ {SWD(2017)344}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the first annual review of the functioning of the EU–U.S. Privacy Shield {SWD(2017)344}
Дата на документа: 18/10/2017
№ на документ: COM(2017) 611
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове