Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение за захарта от 1992 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към Решение на Съвета за упълномощаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение за захарта от 1992 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the International Sugar Agreement, 1992 ANNEX to the Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Sugar Agreement, 1992
Дата на документа: 09/11/2017
№ на документ: COM(2017) 656
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове