Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния комитет ПРИЛОЖЕНИЕ към Съвместно предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния комитет
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on the Union’s behalf in the Joint Council established by the Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part, as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Council and of the Joint Committee ANNEX to the Joint Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on the Union's behalf in the Joint Council set up by the Agreement on Political Dialogue and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Cuba of the other part, as regards the adoption of decisions in the Joint Council on the Rules of Procedure of the Joint Council and those of the Joint Committee
Дата на документа: 13/11/2017
№ на документ: JOIN(2017) 43
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове