Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за прилагането в държавите членки на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за периода 2012—2014 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Report on the application in the Member States of Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances for the period 2012-2014
Дата на документа: 16/11/2017
№ на документ: COM(2017) 665
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове