Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—Швейцария във връзка с техническото преразглеждане на Споразумението относно прякото застраховане, различно от животозастраховането ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—Швейцария във връзка с техническото преразглеждане на Споразумението относно прякото застраховане, различно от животозастраховането
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the EU-Switzerland Joint Committee concerning a technical revision of the Agreement on direct insurance other than life insurance ANNEX to the proposal for a Council Decision establishing the position to be taken on the Union's behalf in the EU-Switzerland Joint Committee concerning a technical revision of the Agreement on direct insurance other than life insurance
Дата на документа: 17/11/2017
№ на документ: COM(2017) 666
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове