Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Постигане на просперитет чрез търговия и инвестиции Актуализиране на Съвместната стратегия на ЕС за подпомагане на търговията от 2007 г. Updating the 2007 Joint EU Strategy on Aid for Trade
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Achieving Prosperity through Trade and Investment Updating the 2007 Joint EU Strategy on Aid for Trade Updating the 2007 Joint EU Strategy on Aid for Trade
Дата на документа: 13/11/2017
№ на документ: COM(2017) 667
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове