Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Проекти на бюджетни планове за 2018 г.: обща оценка ПРИЛОЖЕНИЯ към Съобщение на Комисията Проекти на бюджетни планове за 2018 г.: обща оценка
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 2018 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment ANNEXES to the Communication from the Commission 2018 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment
Дата на документа: 22/11/2017
№ на документ: COM(2017) 800
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове