Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетост на държавите членки ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетост на държавите членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Дата на документа: 22/11/2017
№ на документ: COM(2017) 677
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове