Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА НА КОМИСИЯТА И НА СЪВЕТА придружаващ съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа за 2018 г.
Заглавие на английски: DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2018
Дата на документа: 22/11/2017
№ на документ: COM(2017) 674
Вид документ: Проект за съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове