Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА oтносно икономическата политика на еврозоната {SWD(2017)660}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area {SWD(2017)660}
Дата на документа: 22/11/2017
№ на документ: COM(2017) 770
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове