Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Укрепване на системата на ЕС за управление на бедствия: rescEU Солидарност и отговорност Solidarity with Responsibility
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Strengthening EU Disaster Management: rescEU Solidarity with Responsibility Solidarity with Responsibility
Дата на документа: 23/11/2017
№ на документ: COM(2017) 773
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове