Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прегледа на членове 13, 18 и 45 по отношение на правомощията на Европейския банков орган (ЕБО) да провежда обвързваща медиация, за да се вземат предвид последващите промени на правото в областта на финансовите услуги
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review of Articles 13, 18 and 45 as regards EBA's powers to conduct binding mediation to take account of future developments in financial services law
Дата на документа: 27/11/2017
№ на документ: COM(2017) 661
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове