Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Определяне на подхода на ЕС по отношение на патентите от съществено значение за стандарт
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Setting out the EU approach to Standard Essential Patents
Дата на документа: 29/11/2017
№ на документ: COM(2017) 712
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове