Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Швеция да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за разрешаване на Швеция да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply reduced excise duty rates on electricity consumed by households and service sector companies situated in certain areas in the North of Sweden in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision authorising Sweden to apply reduced excise duty rates on electricity consumed by households and service sector companies situated in certain areas in the North of Sweden in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 01/12/2017
№ на документ: COM(2017) 724
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове