Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Програма за научни изследвания и обучение на Евратом за периода 2014—2018 г. {SWD(2017)427} {SWD(2017)426} {SWD(2017)440} {SWD(2017)441}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Interim evaluation of the Euratom Research and Training Programme 2014-2018 {SWD(2017)427} {SWD(2017)426} {SWD(2017)440} {SWD(2017)441}
Дата на документа: 01/12/2017
№ на документ: COM(2017) 697
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове