Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет Ситуация към 31 декември 2016 г. {SWD(2017)435}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2016 {SWD(2017)435}
Дата на документа: 01/12/2017
№ на документ: COM(2017) 721
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове