Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно междинната оценка на Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл 2020“) {SWD(2017)443} {SWD(2017)444}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the mid-term evaluation of the Programme for exchange, assistance and training for the protection of the euro against counterfeiting ('Pericles 2020' Programme) {SWD(2017)443} {SWD(2017)444}
Дата на документа: 06/12/2017
№ на документ: COM(2017) 741
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове