Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down provisions for strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in the Member States
Дата на документа: 06/12/2017
№ на документ: COM(2017) 824
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове