Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за учредяване на Европейския паричен фонд ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of the European Monetary Fund ANNEX to the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Monetary Fund
Дата на документа: 06/12/2017
№ на документ: COM(2017) 827
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове