Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на европейската онлайн платформа за решаване на спорове, създадена с Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the European Online Dispute Resolution platform established under Regulation (EU) No 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes
Дата на документа: 13/12/2017
№ на документ: COM(2017) 744
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове