Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Осми доклад по член 12 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 относно събирането на ДДС и процедурите за контрол
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Eighth report under Article 12 of Regulation (EEC, Euratom) n° 1553/89 on VAT collection and control procedures
Дата на документа: 18/12/2017
№ на документ: COM(2017) 780
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове