Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014—2015 г. {SWD(2017)465}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ON THE OPERATION OF DIRECTIVE (EU) 2015/1535 FROM 2014 TO 2015 {SWD(2017)465}
Дата на документа: 19/12/2017
№ на документ: COM(2017) 788
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове