Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, with regard to the obligation to respect a minimum standard rate
Дата на документа: 19/12/2017
№ на документ: COM(2017) 783
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове