Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първи доклад по механизма за суспендиране на визите {SWD(2017)480}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Report under the Visa Suspension Mechanism {SWD(2017)480}
Дата на документа: 20/12/2017
№ на документ: COM(2017) 815
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове