Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА по член 395 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 395 of Council Directive 2006/112/EC
Дата на документа: 03/01/2018
№ на документ: COM(2017) 785
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове