Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по международен правно обвързващ инструмент в рамките на Конвенцията на ООН по морско право, предназначен за опазване и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по международен правно обвързващ инструмент в рамките на Конвенцията на ООН по морско право, предназначен за опазване и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biologica diversity of areas beyond national jurisdiction
Дата на документа: 04/01/2018
№ на документ: COM(2017) 812
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове