Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко {SWD(2018)2} {SWD(2018)1}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement with the Kingdom of Morocco ANNEX to the Recommendation for a Council decision to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the renewal of the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement with the Kingdom of Morocco {SWD(2018)2} {SWD(2018)1}
Дата на документа: 08/01/2018
№ на документ: COM(2018) 1
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове