Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and Canada, of the other part.
Дата на документа: 10/01/2018
№ на документ: COM(2018) 4
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове