Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking ANNEX to the Proposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking
Дата на документа: 11/01/2018
№ на документ: COM(2018) 8
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове