Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 138/2004 относно икономическите сметки за селското стопанство
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 138/2004 on the economic accounts for agriculture
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 14
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове